Spotify

HQ experience

Birds' State of Mind

Heel lang geleden werd ik getest voor geschiktheid voor een baan. Niet d.m.v. een IQ-test, capaciteiten-, stress- of een andersoortig assessment test. Dat leverde hun inziens niet de informatie op die men wilde weten. Nee. Een handlijnkundige tevens jurist las mijn hand. Want men wilde niet weten wat ik kon maar wie ik was. Dat werd een boeiende monoloog van iemand die een uur lang van alles en nog wat over mij kon vertellen. Eén van de zaken die naar voren kwam is de stilte die ik altijd opzoek. Niet alleen de stilte in bijvoorbeeld de natuur, weg van mensenmassa's maar ook de stilte in de muziek. De eerste twee albums op Spotify met de ballads wijzen ook in die richting. Ik zet deze ba ...

->Playlist - Birds' State of Mind

Going Home (HQ)

Images (HQ)

Lost (HQ)

Pictures (HQ)

Newsletter