Crashing on the Beach: deze muziek hoort bij de foto, genomen op Omaha Beach. Een paar jaar na de Normandy Landings, D-day. Een vrouw kijkt naar de achtergebleven landingsvoortuigen van D-day.

Tags: AudioBirds' Serious Business